Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Karta Dużej Rodziny

Szczegóły informacji

Karta Dużej Rodziny

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-27 11:10:59 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Anita Jończyk
 
Termin załatwienia:
następnego dnia roboczego od daty wpływu; oczekiwanie na kartę od 30 do 60 dni.
 
Miejsce załatwienia
Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
 
Telefon kontaktowy
89 670 69 11
 
Adres e-mail

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek  7:00 – 16:00
wtorek  7:00 – 15:00
środa  7:00 – 15:00
czwartek  7:00 – 15:00
piątek  7:00 – 14:00
 
Opłaty:
Brak, tylko w przypadku wydania duplikatu opłata wynosi 9, 21 zl.

Procedura złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.
1.Złożenie wniosku
  1. OSOBIŚCIE:
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Może złożyć go w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, a w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
  1. SAMODZIELNIE:
Wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PIU Emp@tia), dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
 
Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek oraz sprawdza przedłożone dokumenty po czym przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w systemie SI KDR.
 
 
Więcej informacji na:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Jończyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Jończyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-27 11:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-27 11:10:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-27 11:10:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3423 raz(y)