ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż decyzją znak: GD.RZT.70.118.2023.OO.8 z dnia 30.01.2024 r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, została zatwierdzona Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jonkowo na okres trzech lat. 
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jonkowo zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 06.02.2024 r., w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 14.02.2024 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-08 11:23:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-08 11:23:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08 11:23:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Granica
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 07:38:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 07:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 07:38:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej jako GDDKiA) informuje, że od lutego bieżącego roku będzie prowadziła prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, którego celem jest wybór najbardziej korzystnego wariantu obwodnicy w korytarzu zachodnim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej jako GDDKiA) informuje, że od lutego bieżącego roku będzie prowadziła prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, którego celem jest wybór najbardziej korzystnego wariantu obwodnicy w korytarzu zachodnim.
 
Do końca listopada GDDKiA oczekuje od mieszkańców informacji o uwarunkowaniach lokalnych oraz istotnych dla inwestycji problemach, które można rozwiązać na tym etapie przygotowania inwestycji. Informacje należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Jonkowo (ul. Klonowa 2). (Pismo-link)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-18 13:34:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-18 13:35:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-18 13:35:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-15 15:35:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-15 15:36:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-15 15:36:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Stanu Cywilnego - Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 9 stycznia 2024 roku ze względu na szkolenie Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności i Dowody osobiste czynne od godz. 10.30.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-09 08:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-09 08:20:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-09 08:20:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. tj. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 1/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 2 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. tj. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 43 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z art 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, ustanawiam w 2024 r. jeden dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc styczeń  wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy, w następujący sposób:
za święto 6 stycznia 2024, r. ustanawiam dzień: 12 stycznia 2024r.; 19 stycznia 2024r.; 26 stycznia 2024r.– do wyboru dniem wolnym od pracy w Urzędzie,
2. Dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie zatrudnionych w przerywanym systemie czasu pracy oraz kierowców autobusów szkolnych, ustanawiam w 2024 r. jeden dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc styczeń  wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy, w następujący sposób:
za święto 6 stycznia 2024 r. ustanawiam dzień: 26 styczna 2024r.; 2 lutego 2024r. – do wyboru dniem wolnym od pracy w Urzędzie,
3. W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem czasu pracy, pracują tylko w niektóre dni tygodnia, nie zawsze istnieje potrzeba zapewniania im innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające na dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu ich czasu pracy i do nich stosujemy przepisy o czasie pracy związane z obniżeniem godzinowego ich wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
4. Wyznaczając dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za święto 6 stycznia 2024 r. przypadające w sobotę, należy mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz sprawnej obsługi interesantów.
 
§ 2
 
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników i interesantów poprzez:
1. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jonkowo,
2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy Jonkowo.
 
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-03 13:26:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-03 13:27:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-03 13:27:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT - URZĄD STANU CYWILNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

I N F O R M A C J A
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 roku  wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godz. 11.30. w związku z uruchomieniem obsługi wniosku elektronicznego. Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-27 11:39:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-27 11:39:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27 11:39:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie - Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2024 r. ulegną zmianie godziny pracy tutejszego Ośrodka t.j: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie czynny będzie w godzinach: 
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA od 7.00 do 15.00, 
CZWARTEK od 7.00 do 18.00, 
PIĄTEK -  od 7.00 do 12.00 (dzień wewnętrzny)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Cichowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-14 14:04:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-14 14:05:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-14 14:05:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Stanu Cywilnego zamknięty w dniu 08.12.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE W DNIU 08.12.2023 (PIĄTEK) URZAD STANU CYWILNEGO W JONKOWIE BĘDZIE NIECZYNNY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-06 13:17:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-06 13:17:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-06 13:17:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 listopada 2023 r.
Wszystkie zobowiązania można regulować na indywidualny rachunek bankowy zawarty w decyzji wymiarowej bądź ogólny rachunek
WBS 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001 .
 
Więcej informacji o podatkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Jonkowo w pokojach  nr 1  i nr 2  lub pod numerem telefonu 89 670 69 11 - nr wew.
32,60 bądź 61.
Uwaga:
Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów wysłanego upomnienia w kwocie 16,00 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Margalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-08 08:44:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-08 08:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08 08:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji