ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zawieszenie działalności gospodarczej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawieszenie działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Kamila Marczak
Termin załatwienia:
następnego dnia roboczego od daty wpływu
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo - Miejsce złożenia dokumentów
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 , Biuro Obsługi Interesanta lub pok. Nr. 7
Telefon kontaktowy
89 6706912
Adres e-mail

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek  7:00 – 16:00
wtorek  7:00 – 15:00
środa  7:00 – 15:00
czwartek  7:00 – 15:00
piątek  7:00 – 14:00
 
Opłaty:
Brak
Procedura zawieszenia działalności gospodarczej:
 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez PEŁNOMOCNIKA W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Informacja o zawieszeniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
Informacje dodatkowe:
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, najpóźniej w dniu, kiedy rozpoczyna zawieszenie. Przedsiębiorca podaje datę, od kiedy działalność ma zostać zawieszona. Wpis zostaje automatycznie zawieszany na maksymalny okres 24 miesięcy. Wznowienie następuje tylko w momencie zgłoszenia osobnego wniosku o wznowienie działalności. To przedsiębiorca decyduje o okresie zawieszonej działalności. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed planowaną datą wznowienia bądź w dniu wznowienia. Aby zawieszenie w pełni miało skutki prawne należy pamiętać, że minimalny okres zawieszenia to 30 dni (wyjątek luty).
Uwaga! Jeżeli do wpisu nie zostanie zgłoszona informacja o wznowieniu lub wpis nie zostanie wykreślony przed upływem 24 miesięcy na wniosek przedsiębiorcy, Minister Rozwoju w drodze decyzji administracyjnej wykreśla wpis z CEIDG.
19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.
Ważne! Jeśli działalność Twojej firmy jest zawieszona i nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Sprawdź, kiedy upływa termin zawieszenia Twojej firmy. Jeśli chcesz kontynuować działalność złóż wniosek o jej wznowienie.
Co do zasady, nie ma też przeszkód prawnych, aby wznowić działalność na krótki okres (minimum jeden dzień), po czym złożyć nowy wniosek o zawieszenie. Dla przykładu, jeżeli zawiesiłeś działalność 1 czerwca 2014 r. to Twoja firma podlegałaby wykreśleniu na koniec dnia 1 czerwca 2016 r. Wniosek o wznowienie działalności powinieneś więc złożyć najpóźniej tego dnia. Najwcześniej następnego dnia, a więc 2 czerwca 2016 r., możesz złożyć wniosek o zawieszenie. W przypadku przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniom w ZUS wiąże się to z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i wniesienia składki zdrowotnej (jest niepodzielna i płacisz ją za cały miesiąc) i (proporcjonalnie) składek na ubezpieczenia społeczne.
Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegać będą wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji).
Zawieszenie działalności gospodarczej zgodnie z art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:
„Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.”
W przypadku zgłaszania tego rodzaju zawieszenia należy także wskazać datę, do kiedy działalność będzie zawieszona. Uwaga! Po wskazanej dacie przedsiębiorca będzie podlegał wykreśleniu z urzędu (nawet, gdy okres zawieszenia jest krótszy niż 24 miesiące!). Dlatego już na etapie składania wniosku o zawieszenie warto złożyć także wniosek o wznowienie wykonywania działalności.
Więcej informacji na:
Uwaga!
Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Marczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Marczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:52:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:52:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 12:52:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »