ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zameldowanie na pobyt stały

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna ELUD

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 09:05:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 09:05:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19 10:59:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zameldowanie na pobyt stały

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Irena Chmarycz
 
Termin załatwienia
Niezwłocznie, po złożeniu formularza meldunkowego.
 
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo  ul. Klonowa 2, pokój 4 (parter).
 
Telefon kontaktowy
89 670 69 30
 
Adres e-mail
 
Wymagane Dokumenty
 • wypełniony druk Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby meldującej się)
 • dowód osobisty osoby meldującej się (w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość) do wglądu
 • do wglądu tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) - oryginał dokumentu.
 • jeżeli został ustanowiony pełnomocnik - pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Czas realizacji
Niezwłocznie, po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania.
Zameldowanie należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika
 
Opłaty
Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Za udzielone pełnomocnictwo 17,-zł.
 
Tryb odwoławczy
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym.
 
Uwagi
Od 1 stycznia 2013 r.
 • kwestie  związane z obowiązkiem  meldunkowym można załatwić  podczas jednej wizyty w urzędzie. Obecnie nie musimy najpierw wymeldować się w urzędzie gdzie posiadamy pobyt stały, aby dokonać zameldowanie w drugim urzędzie, wszystkie te czynności  wykonamy w tym urzędzie w którym będziemy dokonywać zameldowania.
 • wydłużono termin na  realizację obowiązku  meldunkowego z 4 do 30 dni,
 • formalności meldunkowe można dopełnić przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 KPA. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie  mógł nas zarówno zameldować, jak i wymeldować.
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. poz. 388 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. W sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.z 2011r. poz. 1306 ze zm.).
 3. Udzielenia pełnomocnictwa – art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz.23).
 4. Obowiązek zapłaty i wysokość opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo -art. 1 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz 783 tj) oraz ust. IV załączniki do ustawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-28 07:07:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-28 07:07:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 13:27:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »