ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariusz Olkowski
Osoba odpowiedzialna: Justyna Rutkowska
Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 25
Telefon kontaktowy: 89 670 69 32
e-mail: 
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-16.00 wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piatek 7.00-14.00
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
 
Termin i sposób załatwienia
Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu:
·   Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Jonkowo wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
·   Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Jonkowo wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku
W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Wójta Gminy Jonkowo aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 
Opłaty
Brak
 
Wymagane Dokumenty
·   Wniosek, wg załącznika nr. 1
·   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie,
·   akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie,
·   zaświadczenie dyrektora szkoły:
  1. o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu (w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu z datą jej dokonania (a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także ocena za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia) wg załącznika nr.2
Tryb odwoławczy
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Uwagi
Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu wykorzystać sprzęt multimedialny zobowiązani są uzgodnić z pracownikiem Referatu Organizacyjnego możliwość jego wykorzystania.
 
Podstawa prawna
·   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 j.t. z późn. zm.),
·   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Rutkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Rutkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 09:11:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 09:11:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 11:29:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »