ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Kamila Marczak
Termin załatwienia:
 nie później  niż w ciągu 7 dni
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo - Miejsce złożenia dokumentów
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 , Biuro Obsługi Interesanta lub pok. Nr. 7
Telefon kontaktowy
89 6706912
Adres e-mail

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek  7:00 – 16:00
wtorek  7:00 – 15:00
środa  7:00 – 15:00
czwartek  7:00 – 15:00
piątek  7:00 – 14:00
 
Kto może wystąpić z wnioskiem:
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
Urząd Gminy Jonkowo, Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jonkowo.
 
Uwagi:
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Jonkowo w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po
1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Tym samym Wójt Gminy Jonkowo nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców. 
Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.firma.gov.pl
Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 5, oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu.
Zgodnie z art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG
 
Opłaty:
Opłata skarbowa za zaświadczenie z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17zł. (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej Dz. U. 2015 poz. 783)
 • na rachunek bankowy Gminy Jonkowo: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Nr rachunku 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001
 • w kasie Urzędu Gminy Jonkowo czynnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 11.00
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy Jonkowo w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali z niej wykreśleni przed 1 lipca 2011 wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni przed 1 lipca 2011 z prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy Jonkowo ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783)
 
Wymagane wnioski i dokumenty:
 1. Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy wykreślonym
 2. Dowód wpłaty, (jeżeli wymagany)
 3. Dokument tożsamości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Marczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Marczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:30:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:30:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 12:46:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »