ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wpisanie do rejestru wyborców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wpisanie do rejestru wyborców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Irena Chmarycz
 
Termin załatwienia
3 dni od złożenia wniosku
 
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, pokój nr 4 (parter).
 
Telefon kontaktowy
89 670 69 30
 
Adres e-mail
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Jonkowo
 
Wymagane Dokumenty
  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
  • deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisanie do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
Czas realizacji
3 dni od złożenia wniosku
 
Opłaty
Czynność nie podlega opłacie skarbowej
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji w  sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Wójta Gminy Jonkowo. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzje w sprawie.
 
Uwagi
Przed wydaniem decyzji o wpisanie do rejestru wyborców Wójt Gminy Jonkowo jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na danym obszarze.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
 
Podstawa prawna
  1. Art.19-20, art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. nr 21 poz. 112 ze zm.)
  2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r. poz.23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-23 09:23:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-23 09:23:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-23 09:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »