ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wymeldowanie z pobytu stałego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wymeldowanie z pobytu stałego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Irena Chmarycz
 
Termin załatwienia
niezwłocznie, po złożeniu formularza meldunkowego
 
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo ul. Klonwa 2, pokój 4 (parter)
 
Telefon kontaktowy
89 670 69 30
 
Adres e-mail
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.
 
Wymagane Dokumenty
 • wypełniony druk Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego (odrębny dla każdej osoby)
 • dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowanie (w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość) do wglądu
 • Za osobę małoletnią podpis składa jej przedstawiciel ustawowy.
 • jeżeli został ustanowiony pełnomocnik – pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego,.a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Czas realizacji
Niezwłocznie, po złożeniu formularza meldunkowego. Wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.
W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę.
Organ dokonujący wymeldowania wydaje na wniosek osoby zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego.
 
Opłaty
Za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu opłata skarbowa 17,- zł.
Opłata od pełnomocnictwa 17,- zł.
 
Tryb odwoławczy
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym.
 
Uwagi
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. poz.388 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.u. z 2011r. poz.1306 ze zm.).
 3. art. 33 § 2 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016r. poz.23).
 4. art. 1 ust.1.pkt.2. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2015r. poz.783 tj) oraz część IV załącznika do tej ustawy za pełnomocnictwo).
 5. art.1 ust.1 pkt.1.lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 tj) oraz część II pkt 21 załącznik do tej ustawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-28 07:14:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-28 07:14:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 13:30:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »