ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Maja Krysa
 
Termin załatwienia
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, pokój nr 4 (parter).
 
Telefon kontaktowy
89 670 69 30
 
Adres e-mail
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.
 
Wymagane Dokumenty
 • Podanie o wymeldowanie/zameldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 • Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytuł prawny do lokalu/budynku wskazanego we wniosku.
 • Dowód opłaty skarbowej.
Czas realizacji
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okres zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.
 
Opłaty
Opata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10,- zł (za każdą pełnoletnią osobę).
 
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Uwagi
Podanie o wymeldowanie osoby, która nie przebywa w miejscu zameldowania winno zawierać dane osoby podlegającej wymeldowaniu, przybliżoną datę opuszczenia  lokalu, wskazanie jej nowego miejsca pobytu, przyczynę opuszczenia lokalu, ewentualnie osoby, które mogłyby potwierdzić nieobecność w/w.
 
Podstawa prawna
 1. Art.35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. Poz.388 tj).
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz.23).
 3. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783 tj.) część I wykazu podmiotu opłaty skarbowej oraz zwolnień poz.53
 4. art. 33 § 2 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016r. poz.23).
 5. art. 1 ust.1.pkt.2. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2015r. poz.783 tj) oraz część IV załącznika do tej ustawy za pełnomocnictwo).
 6. art.1 ust.1 pkt.1.lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 tj) oraz część II pkt 21 załącznik do tej ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-28 07:13:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Drzewiecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-28 07:13:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Drzewiecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 13:06:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »