ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory Sejm i Senat 2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

POSTANOWIENIE NR 128/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSTANOWIENIE NR 128/2023
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na
obszarze powiatu nidzickiego, powiatu olsztyńskiego, powiatu szczycieńskiego, w mieście na prawach
powiatu Olsztynie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 375 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza
Wyborczego w Olsztynie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę
administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie I
/-/ Mariusz Paweł Stachowiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 14:18:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 14:19:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 14:19:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 18 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Jonkowo obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie I informuje, co
następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 20 września 2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo.

§ 3

W dniu 20 września 2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się także
losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji
wyborczej:
- Nr 6,

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie I
/-/ Mariusz Paweł Stachowiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-18 15:27:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-18 15:28:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-18 15:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

gm. Jnnkmvn
 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JONKOWO
z dnia 14 września 2023 r.
 
Na podstawie art. 16 Š I ustawy z dnia 5 stycznia 201 1 r, — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 241 8 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika v' wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 paździełnika 2023 r
 
Nr obwodu glosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Sołectwo Jonkowo: (Jonkowo)
Szkoła Podstawowa w Jonkowie (Swietlica), ul. ks.
Jana Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
Sołectwa: Warkały (Warkały), Wrzesina (Wrzesina, Trojan, Szelągowo), Stękiny (Stękiny), Porbady
(Porbady), Wołowno (Wołowno, Bałąg)
Szkoła Podstawowa we Wrzesinie (hol na parterze), Wrzesina 43, 11-042 Jonkowo
3
Sołectwa: Pupki (Pupki), Szałstry (Szałstry, Bobry),
Gamerki Wielkie (Gamerki Wielkie, Gamerki Małe), Nowe Kawkowo (Nowe Kawkowo), Stare Kawkowo
(Stare Kawkowo, Szatanki)
Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie (Świetlica), Nowe Kawkowo 25, 11-042 Jonkowo
4
Sołectwa: Mątki (Mątki), Kajny (Kajny), Giedajty
(Giedajty), Węgajty (Węgajty), Godki (Godki)
Szkoła Podstawowa w Jonkowie-sala nr 1, ul. ks.
Jana Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5
Sołectwa: Łomy (Łomy), Garzewko (Garzewko), Polejki (Polejki, osada leśna Polejki Leśne), Gutkowo
(Gutkowo, Wilimowo, Žurawno)
Szkoła Podstawowa w Jonkowie sala nr 27, ul. ks.
Jana Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa
9, 11-042 Jonkowo
Glosowaé korespondencyjnie mogą wyborcy:
l) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
 3. cakkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy in»validów,
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostaé zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu glosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar glosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.
Glosowaé przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatłudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego
l) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt I,
 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt l,
 2. o zaliczeniu do I głupy inwalidów, 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostaé złożony do Wójta Gminy Jonkowo najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 21 00
Wójt Gminy Jonkowo
/-/ Wojciech Giecko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 11:14:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-13 11:14:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 12:10:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że Urzędnik Wyborczy dla Gminy Jonkowo będzie miał dyżur
w Urzędzie Gminy Jonkowo w dniach:
 
- 12.09.2023 (wtorek) w godzinach 11.30 – 14.30
 
- 15.09.2023 (piątek) w godzinach 8.30 – 10.30.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-08 14:31:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-08 14:32:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08 14:32:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-05 14:01:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-05 14:01:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-05 14:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 121/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr  121/2023
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 1 września 2023 r.
 
 
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  15 października 2023 roku
 
 
Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) w związku z § 6 ust. 3 Uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zarządzam, co następuje: 
 
§1
 
Powołuję Pana Szymona Kajetana Biskupskiego na koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 
 
 
§2
 
Obowiązki i zadania koordynatora gminnego ds. informatyki określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                                          Wójt Gminy Jonkowo
                                                                                                              Wojciech Giecko
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  121/2023 z dnia  01.09.2023 r.
 
Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku:
 
1) udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania danych;
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu teleinformatycznego oraz zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
6) udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych wyborców głosujących korespondencyjnie;
7) udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych członków obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;
8) udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych o terminach pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;
9) nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
10) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;
11) przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie z właściwymi danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania, bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem teleinformatycznym);
12) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami głosowania w obwodzie, jeżeli nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektronicznego przekazywania danych;
13) nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;
14) potwierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę obwodową komisję wyborczą;
15) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego za operatorów obwodowych komisji wyborczych, który z różnych przyczyn nie mogli tego dokonać;
16) sygnalizowanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-05 08:16:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-05 08:17:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-05 08:17:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 120/2023 WÓJTA GMINY JONKOWO z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Jonkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senaty Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 ZARZĄDZENIE NR  120/2023
WÓJTA GMINY JONKOWO
z dnia 1 września 2023 r.
 
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Jonkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senaty Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku  
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1564) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy Jonkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych poprzez wyznaczenie do tego:
 1. tablicy ogłoszeń sołectwa Jonkowo oraz słupu ogłoszeniowego zlokalizowanego na Placu 650-lecia Jonkowa,
 2.  tablic ogłoszeniowych sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                     Wójt Gminy Jonkowo
                                                                                         Wojciech Giecko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-05 08:04:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-05 08:04:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-05 08:04:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

(WYCIĄG)

Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 35
– część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
oraz miasta na prawach powiatu:
Olsztyn.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10.
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 86
– część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
nidzicki, olsztyński, szczycieński.
oraz miasta na prawach powiatu:
Olsztyn.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

- 2 -

Okręg wyborczy nr 87 – część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Olsztynie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak
(dokument podpisany elektronicznie)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-25 12:50:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-25 12:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25 12:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »