ˆ

Raport o stanie Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport za 2021 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jonkowo za rok 2021
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021 roku, poz. 1372, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przedstawić raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Raport o stanie Gminy Jonkowo podlega przedłożeniu Radzie Gminy Jonkowo oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Jonkowo w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2021 odbędzie się 29 czerwca 2022 r., w związku z powyższym uwagi będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2022 r., w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, parter lub mailowo 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 21:43:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 21:50:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-06 18:02:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2020 odbędzie się 02 lipca 2020 r. o godzinie 10:15, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2020 r., w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, parter lub mailowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-31 14:44:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-31 14:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 11:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie gminy Jonkowo za 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY JONKOWO ZA 2019 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Jonkowo przedstawia Radzie Gminy Jonkowo Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2019 w terminie do dnia 31 lipca 2020r.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Jonkowo za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Jonkowo przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Jonkowo za pośrednictwem Biura Podawczego (parter budynku Urzędu)
 
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy składają wnioski na piśmie do przewodniczącego rady. Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne nie ma możliwości wzięcia udziału w Sesji Rady Gminy. Wnioski złożone w terminie na piśmie będą odczytane na Sesji przez Przewodniczącego.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2019 odbędzie się 24 sierpnia 2020 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 sierpnia 2020 r., w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, parter.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-31 19:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-31 19:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-17 11:19:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2018
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY JONKOWO ZA 2018 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Jonkowo przedstawia Radzie Gminy Jonkowo Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019r.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Jonkowo za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Jonkowo przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Jonkowo.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2018 odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, Piętro I.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 10:53:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 10:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31 19:40:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »