ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo. LVI/367/2018 Obowiązujący
2 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. LVI/366/2018 Obowiązujący
3 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jonkowo za 2017 rok. LVI/365/2018 Obowiązujący
4 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (Jonkowo, garaż). LVI/364/2018 Obowiązujący
5 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Łomy, części działki o nr ewid. 240/1). LVI/363/2018 Obowiązujący
6 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Szałstry, części działki o nr ewid. 139/2). LVI/362/2018 Obowiązujący
7 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Szałstry, cała działka o nr ewid. 139/6). LVI/361/2018 Obowiązujący
8 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mienia komunalnego Gminy Jonkowo LVI/360/2018 Obowiązujący
9 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Jonkowo oddanej w użytkowanie wieczyste (Gutkowo, działka o nr ewid. 83/3). LVI/359/2018 Obowiązujący
10 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w części obrębu Mątki. LVI/358/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu