ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwały nr XIV/104/2019 z dnia 28 października 2019r w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXV/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. "Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w miejscowości Garzewko nr 1419N".
Nr aktu prawnego
XXV/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. "Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w miejscowości Mątki nr 1368N".
Nr aktu prawnego
XXV/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXV/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jonkowo do realizacji zadania "Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie" i zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na realizację pierwszego etapu (przygotowanie projektu prac architektonicznych) tego zadania.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXV/183/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji