ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-08-30 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze. XI/82/2019 Obowiązujący
2 2019-08-30 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/157/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jonkowo, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. XI/81/2019 Obowiązujący
3 2019-08-30 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie uznania skargi z dnia 26 czerwca 2019 roku na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną. XI/80/2019 Obowiązujący
4 2019-08-30 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok. XI/79/2019 Obowiązujący
5 2019-08-30 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 XI/78/2019 Obowiązujący
6 2019-07-29 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo. X/77/2019 Obowiązujący
7 2019-07-29 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo. X/76/2019 Obowiązujący
8 2019-07-29 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie rozpatrzenia skargi na brak reakcji Wójta Gminy Jonkowo X/75/2019 Obowiązujący
9 2019-07-29 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok X/74/2019 Obowiązujący
10 2019-07-29 Uchwała Rady Gminy Jonkowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031 X/73/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu