ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki
Nr aktu prawnego
XXX/239/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXX/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXX/237/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXX/236/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXX/232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie
Nr aktu prawnego
XXIX/231/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/230/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo na lata 2021-2025"
Nr aktu prawnego
XXIX/229/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XXIX/228/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji