ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LII/421/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
LII/420/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/402/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
LI/401/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
LI/419/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie : wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2021 rok
Nr aktu prawnego
LI/418/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2021 rok
Nr aktu prawnego
LI/417/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki
Nr aktu prawnego
LI/416/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
Nr aktu prawnego
LI/415/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
Nr aktu prawnego
LI/414/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji