ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/354/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/353/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLIII/352/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
Z/1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Mątki
Nr aktu prawnego
Z/133/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmu, ustalenia wysokości stawek oraz określenia wzoru umowy zawartej w celu korzystania z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych prowadzonych przez gminę Jonkowo.
Nr aktu prawnego
Z/128/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
Nr aktu prawnego
Z/126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. tj. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
Nr aktu prawnego
Z/124/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie skargi na działanie Wójta
Nr aktu prawnego
XLII/351/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie skargi na działanie Wójta oraz powołanej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XLII/350/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji