ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Przedszkola w Jonkowie prowadzonego przez Gminę Jonkowo na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
Z/10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
Z/9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
Z/8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Referent ds. inwestycji
Nr aktu prawnego
Z/4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Jonkowie
Nr aktu prawnego
Z/3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/354/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/353/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLIII/352/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
Z/1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Mątki
Nr aktu prawnego
Z/133/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji