ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/303/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/302/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/301/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XXXV/300/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/299/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXV/298/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stękiny gmina Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXXV/297/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXXV/296/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/295/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXXV/294/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji