ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 183/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 07.12.2022 R. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
Z/183/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LVI/456/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
LVI/455/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 30 listopada 2022r.
Nr aktu prawnego
Z/176/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie opinii dotyczącej otwarcia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt na terenie Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
LVI/464/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LVI/463/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+
Nr aktu prawnego
LVI/462/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych ,,na żądanie’’ przy drodze powiatowej nr 1368N
Nr aktu prawnego
LVI/461/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo
Nr aktu prawnego
LVI/460/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LVI/459/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji