ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały
Nr aktu prawnego
XLVI/373/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały
Nr aktu prawnego
XLVI/372/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie skargi na działanie Wójta
Nr aktu prawnego
XLVI/371/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
XLVI/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”
Nr aktu prawnego
XLVI/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Monti oraz Fundacją Rodzinna Stacja
Nr aktu prawnego
XLVI/368/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jonkowo środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym
Nr aktu prawnego
XLVI/367/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLVI/366/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/365/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XLVI/364/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji