ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 r.
Nr aktu prawnego
Z/34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 12/2022 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Nr aktu prawnego
Z/28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
Nr aktu prawnego
Z/27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Jonkowo do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii”
Nr aktu prawnego
XLV/363/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Jonkowo
Nr aktu prawnego
XLV/362/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji zadania publicznego w zakresie transportu publicznego
Nr aktu prawnego
XLV/361/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLV/360/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/359/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XLV/358/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Nr aktu prawnego
Z12/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji