ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 63 /2022 WÓJTA GMINY JONKOWO z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i terminu dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jonkowo
Nr aktu prawnego
Z/63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Nr aktu prawnego
Z/64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji
Nr aktu prawnego
XLVIII/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XLVIII/389/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLVIII/388/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLVIII/387/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warkały i Giedajty
Nr aktu prawnego
XLVIII/386/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały
Nr aktu prawnego
XLVIII/385/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty
Nr aktu prawnego
XLVIII/384/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/383/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji