ˆ

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariola Sarna
Osoba kontaktowa Aneta Kruk
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 6
Telefon kontaktowy: 89 652 62 01
Adres e-mail:
 
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, sporządzenie  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik
W załączeniu dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.
 
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego (podstawa prawna: cz. I. pkt.51 zał. do ustawy o opłacie skarbowej):
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30 zł.,
b) powyżej 5 stron – 50 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł.
b) nie więcej niż – 200 zł.
 
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
Uwagi
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Sarna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Sarna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:06:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:07:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 09:53:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »