ˆ

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariola Sarna
Osoba kontaktowa Beata Cicha
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 6
Telefon kontaktowy: 89 670 69 27
Adres e-mail:
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, przygotowanie decyzji.
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz ze zgodą poprzedniego Inwestora na przeniesienie decyzji.
 
W załączeniu dołączyć:
- dowód opłaty skarbowej,
- pełnomocnictwo (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu nowego Inwestora została upoważniona inna osoba)
 
Opłaty
  1. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł.
  2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł
  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  4. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Uwagi
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Sarna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Sarna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:03:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:03:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-29 07:54:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »