ˆ

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariola Sarna
Osoba odpowiedzialna: Wioletta Rudzińska
Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 11
Telefon kontaktowy: 89 670 69 33
e-mail: nieruchomoś
 
Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości Gminy Jonkowo, mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 16 lub za pośrednictwem poczty.
Wniosek powinien zawierać:
  1. Imię, nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Numer telefonu.
  4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  5. Numer księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4. Podstawa nabycia prawa użytkowania wieczystego.
  6. Oświadczenie o sposobie wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (jednorazowo lub w ratach).
Do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy  /pokój nr 7 na parterze/ lub na konto w WBS Nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala się na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XXV/158/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku wnioskodawcy, którego nieruchomość wykorzystywana jest na zaspokojenie wyłącznie potrzeb mieszkaniowych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe przysługuje bonifikata w wysokości 90%.
Przekształcenie następuje w wyniku decyzji, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można złożyć osobiście w sekretariacie Gminy Jonkowo lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Wydanie decyzji następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
  prawo własności nieruchomości
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Rudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-03 14:15:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-03 14:17:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-03 14:17:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »