ˆ

Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariola Sarna
Osoba kontaktowa Aneta Kruk
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 6
Telefon kontaktowy: 89 652 62 01
Adres e-mail:
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, sporządzenie  zaświadczenia
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie wydanie zaświadczenia – załącznik
W załączeniu dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.
 
Opłaty
Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł, (podstawa prawna: cz.II pkt.21 zał. do ustawy o opłacie skarbowej – przy uwzględnieniu zwolnień od jej poboru określonych w ustawie j.w.), którą należy uiścić w momencie złożenia wniosku, w kasie tut. Urzędu bądź na rachunek bankowy Urząd Gminy Jonkowo.
 
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.
 
Uwagi
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Sarna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Sarna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:09:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:09:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 09:54:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »