ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ulgi podatkowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Łączne zobowiazania pieniężne oraz ulgi i umożenia

Informacja ogłoszona dnia 2012-03-01 10:15:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 67 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Wójt Gminy na uzasadniony wniosek podatnika może:
 1. Odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności raty podatku.
 2. Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53 a – wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności raty lub rat podatku.
 3. Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej skutkuje umorzeniem odsetek za zwłokę w całości lub w proporcjonalnej części do umorzonej zaległości.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ULGĘ:
 1. Osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek załączają dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika:
 1. Zaświadczenie i decyzje o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. Dowody na poniesione wydatki miesięczne związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego,
 3. Informacje o innych zdarzeniach mających wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej.
 1. Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą do wniosku oprócz powyższych przedkładają:
 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich, oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.
 2. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
 
Powyższe wynika z art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808). Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z regulacjami unijnymi. Dodatkowe informacje, które musi przedłożyć podmiot ubiegający się zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
PODSTAWY PRAWNE:
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.)
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2016 r., poz. 613)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Domin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Domin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 10:15:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 10:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02 11:29:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony