ˆ

Podatek od środków tansportowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek od środków transportowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Przedmiotem opodatkowania w podatku od środków transportowych są:
1.    samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
2.    ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
3.    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton
4.    autobusy
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu.
 Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 Terminy płatności podatku od środków transportowych
 Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie:
·  do dnia 15 lutego - I rata,
·  do dnia 15 września - II rata, każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :
·  po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie :
w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
do dnia 15 września danego roku - II rata,
·  do dnia 1 września danego roku , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są , w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego,  składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.
DT- 1 deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
 Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r . o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 nr 95 poz. 613  ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zmianami)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kaczmarczik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kaczmarczik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 10:03:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 10:03:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-05 14:49:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »