ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXVIII/219/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXVIII/218/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXVIII/217/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXVIII/216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXVIII/215/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/214/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXVIII/213/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXVII/212/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji