ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 31/5 Gutkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 25.03.2019r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art. 38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm / i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 10.05.2019 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 31/5 o pow. 526 m 2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania - produkcyjna, KW Nr OL1O/00055401/4 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 31/5 wynosi 28.500,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 31/52.850,00 zł.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 02.05.2019 r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2019-03-28
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2019-03-28 07:31:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-28 07:31:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 07:31:46
Artykuł był wyświetlony: 1117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu