ˆ

Wykazy nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Jonkowo, dnia 22.06.2022 r.
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., po 1899 z późn. zm.)
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy/ najmu
(m²)
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Minimalna stawka wywoławcza czynszu miesięcznego
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW
OL1O/00052632/1
Jonkowo
 85/1
 
156,71m²
Pomieszczenia w budynku , którego rodzaj określony został jako budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, wyposażony w instalację elektryczną, gazową , sieć wodociągową i kanalizacyjną , centralne ogrzewanie.
 
Nieruchomość przeznaczona na udzielenie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów przez podmiot gospodarczy w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, praktyki pielęgniarek i położnych, diagnostyki i profilaktyki oraz szeroko rozumianej działalności w zakresie opieki zdrowotnej w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej bądź indywidualnej lub grupowej specjalistycznej opieki lekarskiej. 
1096,97 zł (+VAT) - płatne do 20 dnia każdego miesiąca
Najem na czas oznaczony – 3 lata, od dnia 1.11.2022r.-31.10.2025r.
 
Data wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Jonkowo: 24 czerwca 2022r.             
Data zdjęcia wykazu 15 lipca 2022r.        
                                                                           
Wykaz sporządziła: Agnieszka Margalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Margalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 18:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 18:50:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 18:50:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm/
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
10/4
Wołowno
 
   ( wieś Bałąg)
Nieruchomość gruntowa,  niezabudowana, niezagospodarowana, o nieznacznym zróżnicowaniu wysokości terenu, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty trawą, częściowo zakrzewiony, zadrzewiony. Uzbrojenie: sieci elektroenergetyczna i wodociągowa w zasięgu.
 
388 m2
OL1O/00045312/0
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie postulowanej strefy zainwestowania jednostek osadniczych o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym
14.800,00 zł
 
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
 
2
Lokal 1 w budynku nr 4 położonym na działce
8/1
Wołowno
( wieś Bałag)
Lokal mieszkalny wraz z udziałem 41/100 w gruncie i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
3414 m2
 
p.u. lokalu 37,82 m2
OL1O/00013173/0
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka gruntu nr 8/1 leży na terenie o przeznaczeniu rolnym.
58 157,00 zł
sprzedaż z bonifikatą
Bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy
 
 
 
 
 
    
Wykaz wywieszono na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Jonkowo dnia 14.06.2022 r.
Zdjęto dnia ......................... 
Pierwszeństwo w nabyciu przeznaczonych do sprzedaży
nieruchomości, przysługuje osobom fizycznym i prawnym,
które spełniają jeden z warunków określonych art.34 ust.1 pkt 1 i 2
w/w ustawy / z zastrzeżeniem art.216a/. Termin złożenia wniosku
upływa z dniem 26.07.2022r.
 
 
                                                        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 19:07:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 19:17:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 19:17:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »