ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 12.04.2021r.
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
 
informuje, że dnia 12 kwietnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy Jonkowo przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/52 o pow. 1052 m2 położnej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OL1O/00049678/1.
 
Liczba osób dopuszczonych/niedopuszczonych do przetargu: 0 – brak ofert
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 61.760,00 zł  (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) . Sprzedaż objęta  była podatkiem VAT 23%.
Powyższy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt się nie zgłosił do przetargu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 13:41:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 13:41:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 13:41:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 12.04.2021r.
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
informuje, że dnia 12 kwietnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy Jonkowo przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 82 o pow. 1400 m2 położnej w obrębie Porbady, gmina Jonkowo. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OL1O/00134226/1.
 
Liczba osób dopuszczonych/niedopuszczonych do przetargu: 0 – brak ofert
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 34.370,00 zł  (trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) . Sprzedaż objęta  była podatkiem VAT 23%.
Powyższy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt się nie zgłosił do przetargu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 13:40:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 13:40:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 13:40:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 82 o pow. 1400 m2 w obrębie Porbady, gmina Jonkowo.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                          
Jonkowo, dnia 15.02.2021 r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm./, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 12.04.2021 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 82 o pow. 1400 m2, położonej w obrębie Porbady gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna, KW Nr OL1O/00134226/1 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 82 wynosi 34.370,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 823.437,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 06.04.2021 r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-16 08:44:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-16 08:44:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-24 09:19:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/52 o pow. 1052 m2 w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                               Jonkowo, dnia 15.02.2021 r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm./, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 12.04.2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/52 o pow. 1052 m2, położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości wydane są warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa mieszkalno-usługowa, KW Nr OL1O/00049678/1 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/52 wynosi 61 760,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/526.176,00zł.
 
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
 
Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 06.04.2021 r.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
           
Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-15 15:11:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-15 15:11:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 15:11:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 16.10.2020 r.
Dokument: OG. 6845.2.W.5.2020
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia
(m²)
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00066515/6
Warkały
Cała działka
 nr ew. 214
500 m²
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej
cele rolne
ogródek warzywny
30 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
2
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo
Część działki
 nr ew. 168/1
200 m²
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, podzielona na ogródki działkowe
cele rolne
ogródek warzywny
 
12 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
3
KW OL1O/00035338/5
Jonkowo
Część działki
nr ew. 161/9
500 m²
Niezabudowana przy ul. Ogrodowej, znajdująca się na tyłach zabudowy mieszkaniowej, podzielona na ogródki działkowe
cele rolne
ogródek warzywny
 
30 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
4
KW OL1O/00044239/7
Nowe Kawkowo
Część działki
 nr ew. 113/1
300 m²
Niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca z posesją wnioskodawczyni
cele rolne
ogródek warzywny
 
18 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
 Rady Gminy
5
KW OL1O/00064600/5
Gamerki Wielkie
Cała działka
 nr ew. 33/4
310 m²
Niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, służąca poprawie nieruchomości sąsiedniej
cele rolne
ogródek warzywny
 
18,60 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
6
KW OL1O/00020032/2
Godki
Cała działka
 nr ew. 41
500 m²
Zabudowana nietrwale związanym z gruntem garażem blaszanym, z dostępem do drogi gminnej
 
cele rolne
ogródek warzywny,
cele nierolne blaszany garaż
 
28,80 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
1,48 zł miesięcznie płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
7
KW OL1O/00051210/0
Jonkowo
Część działki
 nr ew. 86/110
680 m²
Niezabudowana przy ul. Spacerowej na tyłach bloków, podzielona na ogródki działkowe
 
cele rolne
ogródek warzywny
 
35,40 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
8
KW OL1O/00058421/1
Jonkowo
Część działki
 nr ew. 139/21
400 m²
Niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej, służąca poprawie nieruchomości sąsiedniej
 
cele rolne
ogródek warzywny
 
24 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
 Rady Gminy
9
KW OL1O/00080754/7
Jonkowo
Część działki
nr ew. 247/10
1260 m²
Zabudowana z dostępem do drogi publicznej, usytuowana za błoniami jonkowskimi
 
cele rolne
ogródek warzywny
 
52,80 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
10
KW OL1O/00044442/3
Łomy
Część działki
 nr ew. 230/11
240 m²
Niezabudowana, znajdująca się na tyłach gospodarstwa domowego (wspólnoty), z dostępem do drogi, podzielona na ogródki działkowe
 
cele rolne
ogródek warzywny
 
14,40 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
11
KW OL1O/00044442/3
Łomy
Część działki
nr ew. 230/11
201,5 m²
Niezabudowana, znajdująca się na tyłach gospodarstwa domowego (wspólnoty), z dostępem do drogi, podzielona na ogródki działkowe
 
cele rolne
ogródek warzywny
 
12,09 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy
12
KW OL1O/00044442/3
Łomy
Część działki
 nr ew. 230/11
695 m²
Niezabudowana, znajdująca się na tyłach gospodarstwa domowego (wspólnoty), z dostępem do drogi, podzielona na ogródki działkowe
 
cele rolne
ogródek warzywny
 
35,85 zł  - płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat zgodnie z uchwałą
Rady Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-21 08:15:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-21 08:15:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21 08:15:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow.
w m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
82
Porbady
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą, zadrzewiona. Kształt regularny, teren prosty. Na działce znajduje się słup elektroenergetyczny.
Lokalizacja: pośród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dojazd drogą gruntową, w pobliżu droga publiczna.
Uzbrojenie: sieć energetyczna, w zasięgu sieci wodociągowej.
1400 m2
OL1O/00134226/1
wolna od obciążeń
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka ma przeznaczenie – zabudowa mieszkalno -  usługowa.
34 370 + 23% vat
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 12:43:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 12:43:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 12:43:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości komunalnej Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie  Nr 2/2020
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 08 stycznia 2020 r.
 
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości komunalnej Gminy Jonkowo
 
            Na podstawie §8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości zarządzam co następuje:
§1
            Wyznaczam komisję do przeprowadzenia w dniu 13 stycznia 2020 roku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 4570 m2 obręb Gutkowo gmina Jonkowo oraz nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 3007 m2 obręb Gutkowo gmina Jonkowo stanowiącej mienie gminy, w następującym składzie:
  1. Dorota Perzanowska – przewodniczący komisji,
  2. Mariusz Stachyra – członek komisji,
  3. Katarzyna Pawlus – członek komisji.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-13 07:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-13 07:38:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13 07:38:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 m 2 w obrębie Gutkowo, gmin Jonkowo.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                           Jonkowo, dnia 27.11.2019r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm/ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 13.01.2020 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 m2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, KW Nr OL1O/00044830/0 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/12 wynosi 130.800,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/1213.800,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 07.01.2020r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 07:47:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 07:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 07:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 m 2 w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                           Jonkowo, dnia 27.11.2019r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm/ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 13.01.2020r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 m 2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, KW Nr OL1O/00044830/0 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/11 wynosi 89.500,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/118.950,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 07.01.2020r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 670 69 27.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 07:45:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 07:45:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 07:45:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 46/4 o pow. 1435 m2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                          Jonkowo, dnia 21.10.2019r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm. / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 06.12.2019 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 46/4 o pow. 1435 m2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym nieruchomość oznaczona jest symbolem KS – teren parkingu, KW Nr OL1O/00035720/0 (działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 46/4 wynosi 43.500,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 46/4 wynosi 4.350,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 02.12.2019 r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 12:08:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 12:08:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 12:08:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji