ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEKDrukuj informację Zamówienie publiczne: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK

Szczegóły informacji

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Jonkowo

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 148085 - 2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-08-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-08-05 10:20:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11 - 042 Jonkowo pok. nr 16 (piętro)

Ogłoszono dnia: 2016-07-21 przez Jolanta Kołodziejczak

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane
Przedmiot zamówienia:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 148085 - 2016
 data zamieszczenia: 21.07.2016 r.
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 512 92 32, faks 0-89 512 92 37, 512 92 32.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na żłobek
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby żłobka publicznego wraz z remontem dachu w budynku biurowo-świetlicowym Warkały 18, na dz. nr 207/2 obrębu Warkały, gm. Jonkowo.
2. Ogólna charakterystyka obiektu:
   Dane ogólne:        –  kubatura budynku: 1820,83 m3,
  –  powierzchnia zabudowy budynku: 257,36m2,
  –  powierzchnia dachu: 452,9 m2
   –  powierzchnia użytkowa istniejącego żłobka: 97,23 m2,
  –  powierzchnia użytkowa żłobka po przebudowie: 141,86 m2.
3. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Warkały 18, gmina Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.
4. Zakres zamówienia:
 1. Przystosowanie pomieszczeń na żłobek:
 • adaptacja pomieszczeń na salę przeznaczoną do zabawy i spożywania posiłków (sala zajęć) – o łącznej pow. 28,06 m2,
 • likwidacja ścianek działowych między dwoma pomieszczeniami – utworzenie pomieszczenia przeznaczonego na odpoczynek dla dzieci – o pow. 19,90 m2.
 • modernizacja łazienek: wymiana umywalki z baterią 1 kpl., montaż ustępu ze spłuczką – 1 kpl., montaż zlewu do mycia nocników z baterią 1 kpl.,
 • wykucie otworu i montaż okna podawczego z kuchni do sali zajęć  –  1 szt.,
 • poszerzenie otworu w korytarzu istniejącego żłobka,
 • montaż instalacji elektrycznej z osprzętem,
 • wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC, na wzór istniejącej z wymianą podokienników i parapetów – 4 kpl.,
 • wymiana stolarki drzwiowej  – 3 szt.,
 1. Remont dachu
 • wymiana pokrycia dachu na nową dachówkę ceramiczną typu „holenderka” – 452,9 m2
 •  wymiana części elementów więźby dachowej – 50 m2,
 • wymiana ołacenia dachu – 452,9 m2,
 • wymiana desek okapowych i wiatrownic – 107,94 mb,
 • izolacja dachu papą – 452,9 m2,
 • wymiana rynien – 53,4 mb,
 • wymiana rur spustowych – 14,2 mb,
 • remont kominów ponad dachem – 17,3 m2,
 • wymiana obróbek blacharskich – 6,6 m2, 
 • montaż stopni kominiarskich - 20 mb oraz barier śniegowych - 53,4 mb,
 • wykonanie kompletnej instalacji odgromowej.
5. Zakres zamówienia określony w ust. 4 obejmuje również: 
 1. wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót.
 2. inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia.
 3. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane, z zachowaniem przepisów bhp.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów własnych Wykonawcy (lub przez niego zakupionych).
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0, 45400000–1, 45260000–7,
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 1 miesiąc.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-21 14:35:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-21 14:54:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-15 12:31:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony