ˆ

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze

Struktura menu

Pozycja menu: Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze