ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 06:49:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 20 czerwca 2018r.
GK.6733.7.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nN oświetleniowej wraz z dwoma słupami oświetleniowym po trasie działki nr 10, 16/17, 16/20 obręb Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 06:49:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 06:49:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 06:49:38
Artykuł był wyświetlony: 1 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 11:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18 czerwca 2018r.
GK.6733.6.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN na trasie działek w gminie Jonkowo:
obręb Mątki działka nr 301, 302
obręb Jonkowo działka nr 58, 292, 309/4, 239/2, 254, 203/8, 203/10, 203/12, 203/13, 188/22
obręb Godki działka nr 58/1, 61/2, 64
obręb Wołowno działka nr 87/1, 58, 88, 50, 51/75, 3253/8
obręb Szałstry działka nr 95, 96/2, 160, 260/1, 77
obręb Nowe Kawkowo działka nr 3222/5
obręb Stare Kawkowo działka nr 100, 119, 172/2, 172/3
 
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49a KPA strony postępowania są zawiadomione o wydaniu decyzji poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. Właścicieli nieruchomości uprzedzono o wybraniu tej formy zawiadamiania pismem znak: GK.6733.6.2018 z dnia 17.05.2018r.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 11:19:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 11:19:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 11:19:29
Artykuł był wyświetlony: 114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 11:18:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18 czerwca 2018r.
GK.6733.8.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia po trasie działek nr 39/26, 39/3, 40, 46/57, 46/48, 46/50, 46/82 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 11:18:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 11:18:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 11:18:49
Artykuł był wyświetlony: 114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 11:27:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 czerwca 2018r.
GK.6733.5.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN110 o długości 350m i 3 hydrantów zewnętrznych DN80 na terenie działki nr 193 i 37/1 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 11:27:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 11:27:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 11:27:15
Artykuł był wyświetlony: 208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 09:16:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 09:16:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 09:16:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 09:16:04
Artykuł był wyświetlony: 319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 07:19:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 28 maja 2018r.
 
GK.6721.1.2017-2018
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LVI/367/2018
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo
w części obrębu Gutkowo
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LVI/367/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo.
Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej bip/jonkowo.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 07:19:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 07:19:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 07:19:54
Artykuł był wyświetlony: 501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 07:14:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dn. 1 czerwca 2018r.
GK.6721.3.2018
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LV/353/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, w terminie 21 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone:
-        w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo;
-        w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pokój nr 6 w godzinach od 8.00 do 14.00;
-        w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail:
 
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 07:14:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 07:14:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 07:14:54
Artykuł był wyświetlony: 462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 14:14:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dn. 23 maja 2018r.
GK.6721.2.2018
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wilimowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo uchwały Nr LV/354/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wilimowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub listownie na adres Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo w ciągu 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 14:14:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 14:14:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 14:14:02
Artykuł był wyświetlony: 624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu