ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 23.05.2024 r.
 
znak: GP.6721.3.2024
 
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXXV/647/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo) oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Jonkowo: https://jonkowo.e-mapa.net/ (https://jonkowo.e-mapa.net/legislacja/mpzp/9652.html).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia.
Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski składa się na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (https://bip.jonkowo.pl/10437/Pismo_dotyczace_aktu_planowania_przestrzennego/).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: RODO - Ochrona Danych Osobowych).
W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Jonkowo danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania przedmiotowego planu miejscowego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 12:43:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Drzewiecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 12:45:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Drzewiecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 12:45:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 23.05.2024 r.
 
znak: GP.6721.2.2024
 
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXXV/646/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo) oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Jonkowo: https://jonkowo.e-mapa.net/ (https://jonkowo.e-mapa.net/legislacja/mpzp/9651.html)
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia.
Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski składa się na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: https://bip.jonkowo.pl/10437/Pismo_dotyczace_aktu_planowania_przestrzennego/).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: RODO - Ochrona Danych Osobowych).
W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Jonkowo danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania przedmiotowego planu miejscowego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 12:00:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Drzewiecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 12:01:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Drzewiecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 12:01:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowe Kawkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 23.05.2024 r.

znak: GP.6721.1.2024
 
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowe Kawkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXIX/557/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowe Kawkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo) oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Jonkowo: https://jonkowo.e-mapa.net/ (https://jonkowo.e-mapa.net/legislacja/mpzp/8590.html).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia.
Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski składa się na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: https://bip.jonkowo.pl/10437/Pismo_dotyczace_aktu_planowania_przestrzennego/).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: https://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: RODO - Ochrona Danych Osobowych).
W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Jonkowo danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania przedmiotowego planu miejscowego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 11:38:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Drzewiecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 11:40:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Drzewiecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 11:40:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 21 maja 2024 roku
GP.6730.41.2024
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572)  w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że 21 maja 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ew. 204/3 w obrębie Jonkowo, gmina Jonkowo.
 
W przypadku nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zawiadomienie następuje w drodze obwieszczenia.
 
Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
 
Podczas prowadzonego postępowania ustalono, że działka o nr ew. 208/7 w obrębie Jonkowo, gmina Jonkowo będąca w bezpośrednim sąsiedztwie z działką o nr ew. 204/3, obręb Jonkowo, posiada nieuregulowany stan prawny, zatem należy traktować ją, jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 53 ust. 1 c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21.05.2024r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-21 13:52:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Drzewiecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-21 13:52:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Drzewiecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21 13:52:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

BI-II.6740.11.6.2024.MP9

Olsztyn, 16 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) obwieszcza się, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Piotrowskiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Jonkowo z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 25 stycznia 2024 r., RPW/3358/2024), uzupełnionego w dniach 06 lutego 2024 r. oraz 15 lutego 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i przebudowę dróg wewnętrznych gminnych ul. Różana, Bratkowa i Liliowa w miejscowości Jonkowo na działkach 82/1, 77/42, 77/95, 77/35, 77/92, 57/1, 77/94, obręb Jonkowo, gmina Jonkowo. W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-19 11:42:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-19 11:43:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 11:43:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 35 ust 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 16 lutego 2024r. została wydana decyzja nr Jon/13/2024 znak sprawy: BI-II.6740.11.90.2023.AS8 na rzecz Farmy Fotowoltaicznej Kajny II sp. z o.o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW na dz. 69/13, 70/2 obr. Mątki, gm. Jonkowo.
W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 900 do godz.1300 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
Decyzję udostępnia się od dnia 16 lutego 2024r.
z

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-19 11:33:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-19 11:36:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 11:36:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jonkowo

o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXIX/556/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warkały i Giedajty
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXIX/556/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warkały i Giedajty.
Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.jonkowo.pl/ w zakładce „obowiązujące plany”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 16:03:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 16:04:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 16:04:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 23 października 2023r.
GP.6733.14.2023
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. – dalej k.p.a.). Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia strony, że wydano decyzję Nr 13/2023 z dnia 23 października 2023 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie (modernizacji) sieci wodociągowej w Warkałach – zakres północny na częściach działek o nr ew. 2/2, 2/4, 2/7, 2/8, 6/4, 3, 4/9, 4/8, 4/10, 6/13, 7/2, 13/2, 22/4, 27/19, 28, 29, 77, 80/28, 3063/1, 3063/2 w obrębie Warkały oraz 7/13, 16, 17/1 i 28/2 w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo pok. 6,
w godzinach pracy Urzędu.
            Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jonkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo przy ulicy Klonowej 2.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie  art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienia, o którym mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób i formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-23 12:54:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-23 12:54:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-23 12:54:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.10.2023 r.
 
znak: GP.6721.2.2023
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 48 ust. 1 i ust. 7, w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXVII/536/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo).
Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Planowanie Przestrzenne > Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego > odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływani na środowisko) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jonkowo.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Planowanie Przestrzenne > Klauzule RODO). 
 
Wójt Gminy Jonkowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-16 14:13:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-16 14:14:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16 14:14:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.10.2023 r.
 
 
znak: GP.6727.1.2023
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 48 ust. 1 i ust. 7, w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LXVII/535/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo).
Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Planowanie Przestrzenne > Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego > odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływani na środowisko) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jonkowo.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Planowanie Przestrzenne > Klauzule RODO). 
 
Wójt Gminy Jonkowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-16 14:10:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-16 14:10:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16 14:10:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji