Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych

Szczegóły informacji

Pełnomocnik d.s organizacji pozarządowych

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-09 09:45:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Izabela Szymczak
 
Termin załatwienia
Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Po ogłoszeniu wyników bez zbędnej zwłoki organ administracjji publicznej zawiera umowę. 
 
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo  ul. Klonowa 2, pokój 4 (parter).
 
Telefon kontaktowy
89 670 69 30
 
Adres e-mail
 
Wymagane Dokumenty
Oferta na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)
Sposób załatwienia
Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Informacja o konkursie jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo, w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie informacyjno – promocyjnej Gminy pod adresem www.jonkowo.pl . Ogran powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Po ogłoszeniu wyników  otwartego konkursu bez zbędnej zwłoki organ administracji publicznej zawiera umowę. 
Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego organ wykonawczy  jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość zadania może zlecić realizację zadania z pominięciem konkursu otwartego przez organizację. Realizacja zadania publicznego musi spełniać następujące warunki:
• posiadać charakter lokalny lub regionalny,
• wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
• termin realizacji nie dłuższy niż 90 dni.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych oferta jest zamieszczana na okes 7 dni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo, w  siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie informacyjno – promocyjnej Gminy pod adresem www.jonkowo.pl  W ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, organ niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację przedsięwzięcia. 
 
Opłaty
Brak
 
Tryb odwoławczy
Brak
 
Podstawa prawna
• Ustawa z dn.24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-09 09:45:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-09 09:45:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-09 09:45:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3414 raz(y)