ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTYDrukuj informację Zamówienie publiczne: MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY

Szczegóły informacji

MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Jonkowo

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 597449-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-09-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-09-24 10:20:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2

Ogłoszono dnia: 2018-09-07 przez Jolanta Kołodziejczak

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane
Przedmiot zamówienia:
MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 597449-N-2018  
 data zamieszczenia: 2018-09-07 r. 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
1) NAZWA I ADRES: GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166,     NIP: 739-385-11-11    
tel. 89 670-69-11   fax. 89 512-92-32, 89 670 69 09  
strona internetowa: www.jonkowo.pl
3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
 2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
  • http://www.bip.jonkowo.pl  zakładka: zamówienia publiczne
 
 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jonkowo oraz miejscowości Giedajty. Zamówienie składa się z dwóch zadań:
 1. Zadania 1 – Przebudowa dróg gminnych położonych w Jonkowie - ul. Północna, ul. Prosta.
 2. Zadania 2 – Przebudowa drogi gminnej położonej w Giedajtach - ul. Łąkowa”
2. Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Jonkowo – obręb geodezyjny: Jonkowo ul. Północna oraz ul. Prosta na działkach nr 474, 476, 478/2 oraz Giedajty - ul. Łąkowa na działkach nr 27/130 i 27/111, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.
3. Opis poszczególnych zadań:
 1. Zadanie 1 zamówienia – Przebudowa dróg gminnych położonych w Jonkowie - ul. Północna, ul. Prosta:
  1. Zakres Zadania 1 obejmuje wykonanie nawierzchni dróg o łącznej długości 375 mb, pow. 1 534,75 m2 i szerokości  3,5 m, ze zjazdami na posesje, z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z istniejącego kruszywa.
  2. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni dróg:
  3. warstwa ścieralna AC 11S o grubość 3 cm,
  4. warstwa wzmacniająca i zabezpieczająca nawierzchnię przed spękaniami siatką zbrojeniową z włókna szklanego wstępnie przesączoną asfaltem,  
  5. warstwa wiążąca z AC 16W o grubości 4 cm,
  6. warstwa wyrównująca z istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm (ul. Północna),
  7. podbudowa z doziarnionego gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 25 cm (ul. Prosta).
  8. Pobocza:
   • podbudowa z doziarnionego gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm,
   • warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm,
  9. Zjazdy – 1 m poza skrajnię jezdni.
  10. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 33,
  11. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 11,
  12. Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  13. Humusowanie terenu gr. 5 cm z obsianiem trawą.
 2. Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej położonej w Giedajtach - ul. Łąkowa.
 1. Zakres Zadania 2 obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o długości 138 mb, pow. 584,25 m2 i szerokości  3,5 m, ze zjazdami na posesje, z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z istniejącego kruszywa.
 2. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni drogi:
 1. warstwa ścieralna AC 11S o grubość 3 cm,
 2. warstwa wzmacniająca i zabezpieczająca nawierzchnię przed spękaniami siatką zbrojeniową z włókna szklanego wstępnie przesączoną asfaltem,  
 3. warstwa wiążąca z AC 16W o grubości 4 cm,
 4. podbudowa z doziarnionego gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 25 cm.
 5. Pobocza:
  • podbudowa z doziarnionego gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm,
  • warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm,
 6. Zjazdy – 1 m poza skrajnię jezdni.
 1. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 2,
 2. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 2,
 3. Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
 4. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu.
 1. W zakres zamówienia wchodzi również: 
  • wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót.
  • wykonanie robót tymczasowych,
  • pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papierowej – 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf.
  • inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia.
  • sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
  • 45.23.31.20-6, 45.11.25.00-0, 45.23.32.20-7;
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-07 14:17:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-07 14:29:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-25 08:07:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony