Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2021 r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-03 09:01:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
WÓJT GMINY JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 5129 237, 089 670 69 11
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2021 r."

Załączniki