ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr. 99/2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-29 18:49:25 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 99/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 28 czerwca 2022 roku
 
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie w czasie trwania upałów
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j; Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j; Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z póź.zm.)  oraz zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(t.j; Dz. U. z 2003 r.  poz. 1650 z późn. zm.)  zarządzam co następuje;
§1
  1. Z uwagi na utrzymujące się upały  zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie w dniach 28 czerwiec – 01 lipiec 2022 roku
  2. W okresie tym Urząd Gminy w Jonkowie będzie czynny w godzinach  7:00-14:00
  3. Skrócenie czasu pracy nie powoduje  obniżenia wynagrodzenia pracowników
§2
        Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§3
          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tyszer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-29 18:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-29 18:49:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-29 18:49:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
626 raz(y)