ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-29 17:17:35 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.4.2022                                                                                           Jonkowo, 23.06.2022r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu           informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz              o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)                    zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 23.06.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „dostosowaniu istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na działce nr 84/16 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo na cele związane z prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (proces R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania, o kodach:07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04”
 
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i ograniczoną działalnością tutejszego organu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie urzędu. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentacji, po uprzednim złożeniu wniosku o jej udostepnienie w formie elektronicznej. Wniosek należy kierować na adres
 
 
 
 
 
 
Upubliczniono w dniach: od 27.06.2022r. do 12.07.2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-29 17:15:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-29 17:17:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-29 17:17:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
290 raz(y)