ˆ

Wnioski 2022 Rok

Szczegóły informacji

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-01 09:42:42 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

………………………………………
                                                                                               (data)
 
……………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………………
……………………………………………
(adres)
……………………………………………
(nr telefonu/adres e-mail)1)
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
 
 
 
WNIOSEK
o ustalenie numeru porządkowego
 
 
Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom 2) zlokalizowanemu/-nym3) w miejscowości ……………………………………………………..............................................................
Na działce ewidencyjnej …………………………………w obrębie…………………………………........
 
Budynek/budynki 4) jest/są 5) w trakcie budowy/zakończenia budowy6) ...............................................     
….........................................................................................................................................................
 
 
 
…………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)7)
 
 
 
 
Załącznik: Kopia mapy8) na której kolorem........................... wyróżniono budynek  będący przedmiotem wniosku.
 
 
 
 
 
  1. Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
 
  1. 3) 4) 5) 6) Niepotrzebne skreślić
7)    Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis   elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany.
8)    Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia zagospodarowania działki lub terenu.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 08:19:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:42:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
375 raz(y)