ˆ

Raport o stanie Gminy

Szczegóły informacji

Raport o stanie Gminy

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-17 10:55:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2018
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY JONKOWO ZA 2018 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Jonkowo przedstawia Radzie Gminy Jonkowo Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019r.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Jonkowo za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Jonkowo przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Jonkowo.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2018 odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, Piętro I.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 10:53:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 10:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31 19:40:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4997 raz(y)