ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Jonkowo

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-14 20:12:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr XLVIII/384/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Giedajty
 
            Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr XLVIII/384/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
            Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.jonkowo.pl.
« powrót do poprzedniej strony