ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.27.2020.2021.2022                                                                        Jonkowo, 25.07.2022r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2020r. poz. 256) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                  zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 25.07.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na działkach ewidencyjnych obrębu Kajny, gmina Jonkowo”
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i ograniczoną działalnością tutejszego organu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie urzędu. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentacji, po uprzednim złożeniu wniosku o jej udostepnienie w formie elektronicznej. Wniosek należy kierować na adres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upubliczniono w dniach: od 25.07.2022r. do 9.08.2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-25 14:16:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-25 14:19:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 14:19:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.2.2022                                                                                           Jonkowo, 25.07.2022r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2020r. poz. 256) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                  zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 25.07.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastruktura techniczną na terenie nieruchomości usytuowanej we wsi Warkały, gmina Jonkowo”
 
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i ograniczoną działalnością tutejszego organu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie urzędu. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentacji, po uprzednim złożeniu wniosku o jej udostepnienie w formie elektronicznej. Wniosek należy kierować na adres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upubliczniono w dniach: od 25.07.2022r. do 9.08.2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-25 14:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-25 14:14:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 14:14:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.4.2022                                                                                           Jonkowo, 23.06.2022r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu           informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz              o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)                    zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 23.06.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „dostosowaniu istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na działce nr 84/16 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo na cele związane z prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (proces R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania, o kodach:07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04”
 
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i ograniczoną działalnością tutejszego organu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie urzędu. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentacji, po uprzednim złożeniu wniosku o jej udostepnienie w formie elektronicznej. Wniosek należy kierować na adres
 
 
 
 
 
 
Upubliczniono w dniach: od 27.06.2022r. do 12.07.2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-29 17:15:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-29 17:17:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-29 17:17:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 6220.5.2022                                                                                           Jonkowo, 26.04.2022r.
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”dostosowaniu istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na działce nr 86/14 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo na cele związane z prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (proces przetwarzania R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania o kodach 07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04”  tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko:
  1. opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 08.04.2022r. (data wpływu 14.04.2022r.) znak: GD.ZZŚ.2.435.42.2022.PK;
  2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 15.03.2022r. (data wpływu 16.03.2022r.)  znak: ZNS.9022.5.21.2022.EK
  3. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 08.03.2022r. znak WOOŚ.4220.108.2022.MG
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postepowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  7 dni od dnia doręczenia stronom niniejszego i zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 14:20:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 14:20:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 19:08:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.3.2022                                                                                         Jonkowo, 04.04.2022r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
          
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.)                   zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 04.04.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr 239 położonej w obrębie Mątki, gmina Jonkowo”                               
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07 kwietnia 2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 07 kwietnia 2022r.. – 22 kwietnia 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 08:17:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 08:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 08:18:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji farma fotowoltaiczna Matki dz 239

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 6220.3.2022                                                                                           Jonkowo, 15.03.2022r.
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działce nr 239 obręb Mątki, gmina Jonkowo”.
 tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko:
  1. opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 04.02.2022r. (data wpływu 10.02.2022r.) znak: BI.ZZŚ.4.4360.19.2022.TS;
  2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 04.02.2022r. znak: ZNS.9022.5.5.2022.EK;
  3. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 03.03.2022r. znak WOOŚ.4220.61.2022.NS.2;
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postepowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  7 dni od dnia doręczenia stronom niniejszego i zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-16 14:11:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-16 14:11:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16 14:11:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.41.2021.22                                                                                   Jonkowo, 02.03.2021r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
          
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                  zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 02.03.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchni zabudowy do 10.5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Giedajty dz. nr 86/16 gmina Jonkowo”
           
 
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 02 marca 2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 02 marca 2022r. – 17 marca 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-02 11:30:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-02 11:31:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-02 11:31:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 6220.4.2022                                                                                         Jonkowo, 25.02.2022r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm)
 
z a w i a d a m i a m
 
1.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Firmy RECLAND Adrian Łukowski dla przedsięwzięcia polegającego na ”dostosowaniu istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na działce nr 86/14 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo na cele związane z prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (proces przetwarzania R12 i R3) z uwzględnieniem zbierania o kodach 07 02 13, 07 02 80, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04” 
2.o zwróceniu się Wójta Gminy Jonkowo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Zarządu Zlewni w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-01 12:48:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-01 12:48:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-01 12:48:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.39.2021.22                                                                                    Jonkowo, 23.02.2021r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                  zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 23.02.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 68 obręb Stękiny, gmina Jonkowo”      
 
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 luty 2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 23 luty 2022r. – 10 marzec 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 11:12:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 11:13:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:13:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.42.2021.2022                                                                                 Jonkowo, 21.02.2022r.
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.)                   zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 21.02.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 73 w obrębie Mątki, gmina Jonkowo”          
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21 lutego 2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 21 luty 2022r. – 8 marzec 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-23 08:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-23 08:37:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-23 12:18:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji