ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wnioski 2022 Rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Akapit nr 1 - brak tytułu

………………………………………
                                                                                               (data)
 
……………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………………
……………………………………………
 (adres)
……………………………………………
(nr telefonu)
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
                                                                                  
 
 
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
 
 
Proszę o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
 
1. Cel zajęcia:
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Lokalizacja (nr drogi, miejscowość, nr działki):
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Wymiary, powierzchnia  oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:
  • jezdnia (dł., szer., pow.)
….........................................................................................................................................................
  • pozostałe elementy zajętego pasa drogowego ( chodnik,pobocze, pas zieleni):
….........................................................................................................................................................
4.Termin zajęcia:
od dnia........................................ do dnia............................................................................................
5. Inwestor/ właściciel urządzenia/:
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Osoba odpowiedzialna za teren budowy:
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu:
numer projektu:......................................................., z dnia.................................................................
 
 
 
 
 
…......................................................................
(podpis)
 
 
 
 
Załączniki:
  1. Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1: 500, 1: 1000.
  2. Ksero projektu organizacji ruchu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 09:14:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:18:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:18:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia ….............................
 
…..............................................................
…..............................................................
             Imię i nazwisko lub nazwa firmy
…..............................................................
        Adres zamieszkania lub siedziba firmy
…..............................................................
…..............................................................
                       Telefon kontaktowy
 
Urząd Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
 
 
 
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu
 
 
Proszę o wydanie zezwolenia na wjazd na ulicę/drogę.........................................................
samochodu(ów) ciężarowego(ch), w terminie od dnia …................... do dnia......................
Wjazd na w/w ulicę/drogę ograniczony jest znakiem drogowym: ….....................................
Cel wjazdu: ….......................................................................................................................
 
 
Zezwolenie odbiorę osobiście/proszę wysłać pocztą*
 
 
 
…......................................................
podpis                                 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 08:57:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:20:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:20:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                               ..............., dnia ...............
....................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)
.........................................................
.........................................................                                      
(adres zamieszkania  lub siedziby)
 
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
 
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej nr .................... (działka nr ...................., obręb ....................) na działkę nr ...................., obręb ...................., w miejscowości ...................., przy ul. ...................., na czas nieokreślony/określony do dnia ..................... .
Wyjaśniam, że powyższy zjazd będzie przeznaczony do obsługi komunikacyjnej ..........................................................................................................................
(określić obiekt obsługiwany przez zjazd)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 
....................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby
reprezentującej wnioskodawcę)
 
Załączniki:**
1.     Kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1: 1000 z oznaczoną lokalizacją zjazdu
2.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3.     Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej***
 
*           niepotrzebne skreślić
**          zarządca drogi może także zażądać innych dokumentów
***         dotyczy wniosku złożonego za pośrednictwem  pełnomocnika
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 08:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:32:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:32:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

………………………………………
                                                                                               (data)
 
……………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………………
……………………………………………
 (adres)
……………………………………………
(nr telefonu)
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
                                                                                  
 
 
 
WNIOSEK
o wydanie uzgodnienia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej
 
 
 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację przyłączy/ sieci/ inne* infrastruktury technicznej:
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Zlokalizowanych w pasie drogowym (nr drogi, nr działki, położenie):
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
….........................................................
podpis
 
 
 
 
Załączniki:
1.   Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z naniesionymi projektowanymi urządzeniami.
 
2.   Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (zgodnie z art.5 ust.1  z ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. Poz. 1923) obowiązek zapłaty opłaty powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17zł uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Jonkowo.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 08:36:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:34:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:34:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOSTĘPIE DZIAŁKI DO DROGI PUBLICZNEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

………………………………………
                                                                                               (data)
 
……………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………………
……………………………………………
(adres)
……………………………………………
(nr telefonu)
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
                                                                                  
 
 
 
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej
 
 
 
Wnoszę o wydanie zaświadczenia o dostępie działki nr ew. …...............................................
obręb …..................................................do drogi publicznej.
 
 
 
Zaświadczenie potrzebne jest w celu przedłożenia.............................................................................
 
 
 
 
 
…......................................................................
(podpis)
 
 
 
 
 
 
Uwagi:
1) zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923) obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
2) Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 08:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 08:32:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:40:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

………………………………………
                                                                                               (data)
 
……………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………………
……………………………………………
(adres)
……………………………………………
(nr telefonu/adres e-mail)1)
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
 
 
 
WNIOSEK
o ustalenie numeru porządkowego
 
 
Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom 2) zlokalizowanemu/-nym3) w miejscowości ……………………………………………………..............................................................
Na działce ewidencyjnej …………………………………w obrębie…………………………………........
 
Budynek/budynki 4) jest/są 5) w trakcie budowy/zakończenia budowy6) ...............................................     
….........................................................................................................................................................
 
 
 
…………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)7)
 
 
 
 
Załącznik: Kopia mapy8) na której kolorem........................... wyróżniono budynek  będący przedmiotem wniosku.
 
 
 
 
 
  1. Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
 
  1. 3) 4) 5) 6) Niepotrzebne skreślić
7)    Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis   elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany.
8)    Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia zagospodarowania działki lub terenu.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kadziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 08:19:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:42:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »