ˆ

Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe

Struktura menu

Pozycja menu: Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe