ˆ

Wykazy nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia
(m²)
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00158013/9
Łomy
Lokal na działce 92/2
37 m²
Lokal w budynku mieszkalnym
cele mieszkaniowe
79,92 zł - płatne do płatne do 20-godnia każdego miesiąca
Najem na 3 lata za zgoda Wójta Gminy Jonkowo
2
KW OL1O/00036019/0
Stękiny
Część działki 79/2
500 m²
Zabudowana budynkiem gospodarczym, w bezpośrednim sąsiedztwie z nieruchomością wnioskodawcy
Cele inne nierolnicze - rekreacyjne
30,00 zł (+VAT) - płatne do płatne do 20-godnia każdego miesiąca
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
3
KW OL1O/00076992/6
Szałstry
Działka 104/11
28,39 m²
Lokal  mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym
cele mieszkaniowe
54,22 zł - płatne do płatne do 20-godnia każdego miesiąca
Najem na czas nieoznaczony zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
4
KW OL1O/00036004/2
Mątki
Część działki 135/7
30 m²
50 m²
Zabudowana budynkiem gospodarczym, w bezpośrednim sąsiedztwie z nieruchomością wnioskodawcy
cele inne nierolnicze- posadowienie wiaty na drewno, tereny pod garaże
1,80zł (+VAT) - płatne do 20-godnia każdego miesiąca
3,00 zł (+VAT) płatne do 20-godnia każdego miesiąca
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
5
KW OL1O/00061580/7
Jonkowo
Część działki 141/56
18 m²
Niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca z posesją wnioskodawcy
Cele inne  nierolnicze, użytkowanie blaszanego garażu
1,08 zł(+VAT) - płatne do 20-godnia każdego miesiąca
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-13 12:32:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-13 12:33:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13 12:33:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 07.09.2021 r
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy/ najmu
(m²)
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00058421/1
Jonkowo
Część działki nr ew. 139/21
150 m²
Niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, w niedalekiej odległości od nieruchomości wnioskodawcy
cele inne nierolnicze
- rekreacyjne
 
9 zł (+VAT) - płatne do 20 dnia każdego miesiąca
Dzierżawa
 na 3 lata  za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
2
KW OL1O/00035406/3
KW
OL1O/00035415/9
 
Jonkowo
Pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na działkach 39/26 i 38/1
17 m²
Nieruchomość zabudowana  m.in. budynkiem gospodarczym
 
Potrzeby bytowe gospodarstw domowych (np. przechowywanie opału)
 
5,95 zł (+ VAT) - płatne do 20 dnia każdego miesiąca
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 
3
KW
OL1O/00036019/0
Stękiny
 
Część działki nr ew. 79/2
 
 
950 m²
 
 
Zabudowana budynkiem gospodarczym, w bezpośrednim sąsiedztwie z nieruchomością wnioskodawcy
 
cele rolne
ogródek warzywno-ogrodniczy
 
 
28,50 zł - płatne do 30 września każdego roku
 
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
4
KW OL1O/00044171/2
Szałstry
Działka nr 119
11500 m²
Nieruchomość niezabudowana, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wnioskodawcy
Cele rolne - uprawy
345 zł – płatne do 30 września każdego roku
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-06 06:53:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-06 06:53:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-06 06:53:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
474 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 23.07.2021 r.
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
(m²)
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo
Część działka nr ew. 168/1
300 m²
Niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, w niedalekiej odległości od nieruchomości wnioskodawcy
cele rolne
ogródek warzywno-ogrodniczy
 
18 zł - płatne do 30 wrześniakażdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
2
KW OL1O/00044833/1
Gutkowo
Część działka nr ew. 84/3
500 m²
Niezabudowana, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wnioskodawcy
Cele nierolnicze – składowanie i magazynowanie
 
30 zł (+ VAT) - płatne do 20 dnia każdego miesiąca
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 
 
3
 
KW
OL1O/00035397/6
 
 
Jonkowo
 
Część działki nr ew. 59/11
 
 
513 m²
 
 
Niezabudowana, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wnioskodawcy
 
 
cele rolne
ogródek warzywno-ogrodniczy
 
 
15,39 zł - płatne do 30 września każdego roku
 
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 08:57:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 08:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 08:57:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm/
 Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.  
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
143
Wołowno
Nieruchomość gruntowa,  niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty trawą.
Strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającej przez nieruchomość sieci kanalizacyjnej, polegającej na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii 
3800m2
OL1O/00132094/2
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – postulowana strefa mieszkalno - usługowa
64 182 zł
 
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Nieruchomość rolna powyżej 0,3 ha- podlega przepisom ustawy z dnia 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm)
2
Lokal 1 w budynku nr 4 położonym na działce
8/1
Wołowno
Lokal mieszkalny wraz z udziałem 41/100 w gruncie i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
3404 m2
 
p.u. lokalu 37,82 m2
OL1O/00013173/0
wolna od obciążeń
Aktualne studium nie wskazuje innego sposobu zagospodarowania niż rolny, w ewidencji oznaczona jako Br-RVI- tereny rolne zabudowane
56 435 zł z bonifikatą
Bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy
3
Lokal 4 w budynku nr 1przy ul Ogrodowej położonym na działce
161/4
Jonkowo
Lokal mieszkalny wraz z udziałem 20/100 w gruncie i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
900 m2
 
p.u. lokalu 38,63 m2
OL1O/00035335/4
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MUW – postulowana strefa wielofunkcyjna
74 680 zł z bonifikatą
Bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 12:08:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 12:08:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 12:08:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia
(m²)
 
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00036004/2
Mątki
Działka 135/7
26 m²
 
Zabudowana budynkami gospodarczymi, z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca z nieruchomością wnioskodawcy
 
cele nierolnicze – składowanie opału i narzędzi ogrodniczych
9,10 zł  (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
2
KW OL1O/00041720/5
Nowe Kawkowo
Działka 302/3
500 m²
96 m²
Zabudowana, z dostępem do drogi publicznej, służąca poprawie nieruchomości sąsiedniej
Cele rolne – przydomowy ogródek;
 
cele nierolnicze – składowanie opału i narzędzi
30,00 zł płatne do 30-go września każdego roku
 
33,60 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
3
KW OL1O/00044833/1
Gutkowo
Działka 168/1
3044 m²
 
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca w posesją wnioskodawcy
 
cele nierolnicze – składowanie i magazynowanie
106,32 zł płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 07:37:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 07:37:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 07:37:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm/
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
72
Gutkowo
Nieruchomość gruntowa,  niezabudowana o zróżnicowaniu wysokości terenu, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo zakrzewiony i zadrzewiony
 
2436 m2
OL1O/00044828/3
  wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P – postulowana strefa produkcyjna
172 300 zł
 
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-16 07:16:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-16 07:16:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18 07:48:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dokument: OG. 6845.2.W.4.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jonkowo, dnia 11.06.2021 r.
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia
(m²)
 
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00036004/2
Mątki
Działka 135/7
26 m²
 
Zabudowana budynkami gospodarczymi, z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca z nieruchomością wnioskodawcy
 
cele nierolnicze – składowanie opału i narzędzi ogrodniczych
9,10 zł  (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
2
KW OL1O/00041720/5
Nowe Kawkowo
Działka 302/3
500 m²
96 m²
Zabudowana, z dostępem do drogi publicznej, służąca poprawie nieruchomości sąsiedniej
Cele rolne – przydomowy ogródek;
 
cele nierolnicze – składowanie opału i narzędzi
30,00 zł płatne do 30-go września każdego roku
 
33,60 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
3
KW OL1O/00044833/1
Gutkowo
Działka 168/1
3044 m²
 
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca w posesją wnioskodawcy
 
cele nierolnicze – składowanie i magazynowanie
106,32 zł płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-10 14:51:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-11 12:29:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11 12:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę i najem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 20.04.2021 r.
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia
(m²)
 
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00030192/4
Stare Kawkowo
Działka 161/4
7800 m²
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, znajdująca się na wyjeździe z miejscowości, działka z V i VI klasą ziemi
cele rolne – uprawa pola
 249,00 zł płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
2
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo
Działka 168/1
270 m²
 
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, podzielona na ogródki działkowe
cele rolne – przydomowy ogródek
16,20 zł płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
3
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo
Działka 168/1
250 m²
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, podzielona na ogródki działkowe
cele rolne – przydomowy ogródek
15,00 złpłatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
4
KW OL1O/00035403/2
Jonkowo
Działka  4/6
125 m²
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, sąsiadująca w nieruchomością wnioskodawcy
cele rolne – przydomowy ogródek
7,50 zł płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
5
KW OL1O/00091181/9
Nowe Kawkowo
Działka 116/2
8000 m²
Niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej
cele rolne – pastwisko dla koni
płatne do 30-go września każdego roku
Dzierżawa na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
6
KW OL1O/00035406/3
KW OL1O/00035415/9
Jonkowo
Działka 39/26 i 38/1
17 m²
Pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym
cele nierolne, składowanie i magazynowanie
5,95 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
7
KW OL1O/000159958/2
Jonkowo
Działka 39/25
19,07 m²
Pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym
cele nierolne, składowanie i magazynowanie
6,67 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
8
KW OL1O/00044442/3
Łomy
Działka 230/11
32,60 m²
Pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym
cele nierolne, składowanie i magazynowanie
11,41 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na 10 lat zgodnie z uchwałą Rady Gminy
9
KW OL1O/00013173/0
Wołowno
Działka 8/1
48,42 m²
Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku będącym własnością Gminy Jonkowo
cele mieszkaniowe
80,38 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na czas nieoznaczony zgodnie z uchwałą Rady Gminy
10
KW OL1O/00013173/0
Wołowno
Działka 8/1
28,76 m²
Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku będącym własnością Gminy Jonkowo
cele mieszkaniowe
47,74 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na czas nieoznaczony zgodnie z uchwałą Rady Gminy
11
KW OL1O/00076992/6
Szałstry
Działka 104/11
28,39 m²
Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku będącym własnością Gminy Jonkowo
cele mieszkaniowe
47,13 zł (+VAT) płatne do 20-go dnia każdego miesiąca
Najem na czas nieoznaczony zgodnie z uchwałą Rady Gminy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-20 08:55:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-20 08:56:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20 08:56:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
 
 
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagosp.
Cena
Uwagi
1.
40/4
Godki
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty trawą. Kształt działki nieregularny, teren prosty.
433 m2
OL1O/00132594/7
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka gruntu znajduje się w postulowanej strefie mieszkalno – usługowej. W ewidencji oznaczona jako RIVb
8.100 zł
 
Przetarg ustny nieograniczony
2.
38/25
Giedajty
Nieruchomość
gruntowa niezabudowana,  położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren prosty o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta
1493 m2
OL1O/00051423/6
wolna od obciążeń
W MPZP 3Ukh- tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi komercyjne, nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej z preferencją usług handlowych stanowiących codzienną  obsługę mieszkańców
108.700 zł
+23%VAT
Przetarg ustny nieograniczony
3.
24/11
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
3007 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka znajduje się w postulowanej strefie produkcyjnej, dla nieruchomości wydana jest decyzja o  warunkach zabudowy na budynek magazynowy
103.000 zł
+ 23% VAT
przetarg ustny nieograniczony
4
24/12
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
4570 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka znajduje się w postulowanej strefie produkcyjnej, dla nieruchomości wydana jest decyzja o  warunkach zabudowy na budynek magazynowy
142.700 zł
+23%VAT
przetarg ustny nieograniczony
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 06:58:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 06:58:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19 07:48:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm/
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
201/37
Gutkowo
Nieruchomość gruntowa,  niezabudowana o regularnym kształcie prostym, na działce znajduje się teren podmokły.
Strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającej przez nieruchomość sieci kanalizacyjnej, polegającej na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii 
600 m2
OL1O/00138074/8
  wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – postulowana strefa mieszkalno - usługowa
120 000 zł
 
Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
2
Lokal 2 w budynku 3B, położonym na działce
102
Stękiny
Lokal mieszkalny wraz z udziałem ½ w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w gruncie stanowiącym działkę gruntową 102
1066 m2
p.u. budynku 43,05 m2
OL1O/00068382/8wolna od obciążeń
Aktualne studium nie wskazuje innego sposobu zagospodarowania niż rolny, w ewidencji oznaczona jako B- tereny mieszkaniowe
24.500 zł z bonifikatą
Bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-01 08:34:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-01 08:34:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 08:34:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »