ˆ

Informacje o posiedzeniach

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na Komisje Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Beata Piłat zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 26 kwietnia 2019 roku (piątek) na godzinę 12.00 , które odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.        
 
Porządek posiedzenia:
………………………
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
3/  Omówienie przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.
4/ Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021.
 5/ Omówienie sprawozdania z realizacji  programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6/ Sprawy różne.
7/ Zamkniecie posiedzenia.
 
                                                                                                      Z poważaniem,
                                                                                Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
                                                                                                        Beata Piłat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Borejszo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-18 14:10:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-18 14:10:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18 14:10:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na Komisje Budżetową.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Bożena Łochajewska  serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 26.04.2019 (piątek) na godzinę 9.00, do Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.
 
Porządek posiedzenia :
……………………………………..
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
3/ Omówienie zarządzenia Wójta z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2018 rok.
4/  Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia.
 
                                                                 
    Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Bożena Łochajewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Borejszo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-18 14:06:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-18 14:10:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18 14:10:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na Komisje Rewizyjną

Zaproszenie

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Janina Tyburska zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 26 kwietnia 2019 roku (piątek) na godzinę 9.00, które odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.        
 
Porządek posiedzenia:
………………………
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
3/  Zaopiniowanie zarządzenia Wójta z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2018 rok.
4/  Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia.
 
                                                                 
    Z poważaniem,
  Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej
   Janina Tyburska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Borejszo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-18 13:56:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-18 14:10:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18 14:10:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Pan Lech Przegaliński serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 27.03.2019 na godzinę 9.00 w Sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.
 
 
Porządek posiedzenia :
……………………………………..
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
3 Ponowne zaopiniowanie podanie dotyczącego prośby o wykup przez Gminę Jonkowo, działki o numerze ewidencyjnym 164/81.
4/ Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 77/31 obręb Jonkowo.
5/ / Zaopiniowanie podań o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Gutkowo zgodnie z załącznikiem graficznym.
6/ Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży działki nr 74/7 o powierzchni 913 m², położonej w Garzewku gmina Jonkowo.
7/ Zaopiniowanie podanie o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 157/20, 157/18, 157/6, 157/7 obręb Giedajty.
8/ Ponowne zaopiniowanie podania dotyczącego niedrożności głównego odpływu na drodze gminnej w Gamerkach Wielkich, czego skutkiem jest zalewania pobliskich terenów.
9/  Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2019 roku”
10/ Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo w zamian za zadłużenie wynikające z podatków. (w załączniku urywek protokołu dotyczący ww. sprawy)
11/ Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.
12/ Połączenie chodnikiem ulicy Ogrodowej z ulica Hanowskiego (plac 650-lecia)
13/ Sprawy różne.
14/ Zamkniecie obrad.
 
                                                                      
 
 Z poważaniem,
         Przewodniczący Komisji Gospodarki
                         Lech Przegaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Borejszo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Borejszo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-20 13:56:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-20 13:58:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20 13:58:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »