ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zamówienia Publiczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariusz Olkowski
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Kołodziejczak 
Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 9
Telefon kontaktowy: 89 670 69 20
e-mail: 
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.25-16.25 wtorek-czwartek: 7.25-15.25, piatek 7.25-14.25
 
1)    organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)    przygotowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3)    sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu,
4)    prowadzenie, po zakończonym roku kalendarzowym sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych.
 
Oferty dot. wykonania zadań realizowanych przez Gminę Jonkowo w trybie zamówień publicznych oraz wnioski, wyjaśnienia, uzupełnienia składane przez Wykonawców związane z prowadzonymi postępowaniami przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pok. 16, tel. 89 670 69 11, faks  89 512-92-32, 89 670 69 09, e-mail:
 
Druk formularza ofertowego, opracowywanego oddzielnie dla każdego postępowania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczane są w formie elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych  (UZP). 
Ogłoszenia o zamówieniu publikowane są także na stronie internetowej http://bip.jonkowo.pl zakładka: zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniania na stronie internetowej: http://bip.jonkowo.pl zakładka: zamówienia publiczne do upływu terminu składania ofert. [W przypadku postępowań prowadzonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony lub ograniczony, może być udostępniona na tej stronie].
Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej części z powodu okoliczności wskazanych w ustawie Pzp, przekazuje ją w inny sposób określony w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu skierowanym do Wykonawców.
Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Zamawiającego wskazani w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Oferty przetargowe składane przez Wykonawców rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / ze zm./ oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Jonkowo.
 
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zawierające informacje określone w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania (Wykonawcom) oraz zamieszcza na stronie internetowej: http://bip.jonkowo.pl zakładka: zamówienia publiczne.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej unormowane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / ze zm./.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-04 13:55:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-04 13:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 13:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »