ˆ

Rozgraniczenie nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozgraniczenie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariusz Olkowski
Osoba odpowiedzialna: Wioletta Rudzińska
Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 10
Telefon kontaktowy: 89 670 69 27
e-mail: nieruchomoś
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-16.00 wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piatek 7.00-14.00
 
Wniosek o rozgraniczenie można złożyć :
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy – pok. nr 16
- za pośrednictwem poczty
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
 
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości powinien zawierać:
- imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli działki
- oznaczenie: nr działki, obręb, miejscowość, nr KW
- oznaczenie działek przyległych, z którymi następuje rozgraniczenie i dane ich
  właścicieli
- wskazanie geodety, który dokona rozgraniczenia
 
 Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis z katastru nieruchomości
- kopia mapy obejmującej nieruchomości podlegające rozgraniczeniu
 
a w II etapie/ po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego/:
- protokół graniczny ze szkicem granicznym.
 
Rozgraniczenie nieruchomości odbywa się w dwóch etapach. W I etapie wydawane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i upoważnienie geodety do ustalania przebiegu granic, wskazanego we wniosku.
Postanowienie w tej sprawie wydawane jest w terminie do 20 dni. W II etapie, po dostarczeniu dokumentów przejętych do zasobu następuje wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości w terminie do 29 dni.
Termin wykonania rozgraniczenia w głównej mierze zależy od postępu robót geodezyjnych.
W przypadku, gdy nie ma podstaw do wydania decyzji i nie dojdzie do zawarcia ugody następuje umorzenie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
 
Tryb odwoławczy:
- Na postanowienie nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.
- Odwołanie od decyzji o rozgraniczeniu nie przysługuje. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o przekazanie sprawy sądowi.
- Odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Rudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-03 14:20:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-03 14:20:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-03 14:20:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »