ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.      ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
- wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 
2.      WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dowód osobisty do wglądu
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał i jego urzędowe tłumaczenie na język polski w przypadku gdy dotyczy to cudzoziemca)
- złożenie pisemnego zapewnienia, o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wypełniane na miejscu przez urzędnika USC)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
DOKUMENTY SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
 
Uwaga: Odpisy aktów wymagane są, jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje się do konsula;
       Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.
          · w przypadku panny i kawalera:  odpis skrócony aktu urodzenia
          · w przypadku osób rozwiedzionych: odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu + odpis wyroku rozwodowego
          · w przypadku wdowców:
            odpis skrócony aktu urodzenia,
            odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 
3.      OPŁATY
- za wydanie zaświadczenia 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy (w godz, 7:00 – 11:00)
- w kasie Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
- na konto Urzędu Gminy Jonkowo
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001
 
4.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jonkowie
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 4
 
5.      TRYB ODWOŁAWCZY
Jżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia,
że  obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 
6.      PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 jt)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-06 07:26:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-06 07:26:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 13:36:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »