ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zmiana Imienia i Nazwiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana imienia lub nazwiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.      ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie decyzji o zmianę imienia i nazwiska
 
2.      WYMAGANE DOKUMENT
- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający
- jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
- ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z  rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka – do wglądu
- jeżeli jeden z rodziców małoletniego dziecka nie żyje - odpis zgonu drugiego rodzica.
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
3.      OPŁATY
za decyzję 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy (w godz, 7:00 – 11:00)
- w kasie Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
- na konto Urzędu Gminy Jonkowo
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001
 
4.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jonkowie
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 4
 
5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
6.      TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym od wydanej decyzji jest Wojewoda Warmińsko - Mazurski
za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
7.      PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016r. poz. 10)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 jt)
 
UWAGI:
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
2. Zmiana może obejmować:
     - zmianę imienia lub nazwiska poprzez zastąpienie wybranego imienia lub nazwiska innym;
     - zastąpienie dwóch imion jednym;
     - dodanie drugiego imienia;
     - zmianę kolejności imion;
     - zmianę pisowni imienia (imion) lub nazwiska;
     - zmianę nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego na inne nazwisko.
3. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest na wniosek obywateli polskich albo cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają
w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy.
4. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek
o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,
w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
- na imię lub nazwisko używane;
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
6. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny
o tym nazwisku.
7. Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
8. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona
9. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
10. Do zmiany nazwiska lub imienia osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat, potrzebna jest jej pisemna zgoda.
11. Zmiana imienia, nazwiska dziecka wymaga zgody obojga rodziców, chyba że któreś z nich jest pozbawione władzy rodzicielskiej.

12. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zmianę imienia lub nazwiska. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy.
13. Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej zmieniającej imię lub nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje utratą ważności paszportu po upływie tego terminu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-22 08:03:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-22 08:04:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 13:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »