ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.      ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznych aktów stanu cywilnego - wydawanie polskich aktów stanu cywilnego na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego
2.      WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
- dowód osobisty – do wglądu.
- oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, ewentualnie oryginał odpisu aktu  stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.
 3.      OPŁATY
- odpis zupełny aktu po dokonaniu transkrypcji
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy (w godz, 7:00 – 11:00)
- w kasie Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
- na konto Urzędu Gminy Jonkowo
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001
 
4.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jonkowie
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 4
 
5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
-  rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy,    nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
6.     TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Jonkowie  w terminie  14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
7.      PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 jt)
UWAGI:
- sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą,
- wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzicie, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, małżonek   (pokrewieństwo w linii prostej), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub    interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego     pełnomocnictwa,
- strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia      sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
- dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku    wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu,
- na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w w     zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie  transkrypcji;
- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia aktu    małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem    zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
- posiadacz paszportu ma obowiązek wymiany tego dokumentu w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu    małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem     zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-22 07:59:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-22 07:59:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 13:21:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »